Süt Sağım Makineleri

Süt Sağım Makineleri

Süt Sağım Makineleri, Süt Sağım Sistemleri, Çiftlik Ekipmanları, Yedek Parçalarının ürertiminde Firmamızın Kalite Yönetim Sistemi TS-EN ISO 9001:2000 normlarına uygun olarak belgelendirilmiştir. “Kalite Anlatılmaz Yaşanır” felsefemiz gereği, üretimin her adımı Laboratuar ve Kalite Kontrol departmanlarımızın işbirliği ile sıkı bir şekilde kalite süreçlerinden geçmektedir.

Ürün Kalite Süreçleri :

1) Hammadde Kontrol; hammaddeler önce laboratuvarda  Yoğunluk Tayini, Yağ Anilin Noktası Tayini vb. bir dizi kontrolden geçer ve referans değerlere uygunluğu onaylanarak karışım hazırlama bölümüne gönderilir.

2) Karışım Kontrol; hazırlanan her parti hamur karışımının Rheometre vasıtasıyla homojenliği, scorch değerleri, vulkanizasyon zamanı, optimum pişme süresi, min. viskozite ve max. tork (sertlik) değerleri tespit edilip, referans değerlere uygunluğu onaylandıktan sonra deneme üretimine yollanır.

3) Performans Kontrol; Deneme üretiminden elde edilen numuneye laboratuvarda yoğun performans testleri uygulanıp ( kopma/ çekme dayanımı, kopma uzama, modül/gerilme, kalıcı deformasyon, kalıcı uzama, ozon dayanımı, sertlik ve yoğunluk tespitleri vb.) istenilen mekanik değerleri taşıdığı onaylandıktan sonra, tüm parametreler sabitlenerek seri üretim devam ettirilir.

4) Final Kontrol; Üretimi biten her bir parti, final kontrol aşamasından geçerek ( finisaj, ölçü kontrolü vb.) ambalajlanır ve sevkiyata hazır halde mamul ambarına gönderilir.

( Yukarıdaki üretim kalite süreçlerinden geçen her bir parti, numaralanıp kimliklendirilerek geriye dönük izlenebilirlik sağlanabilmektedir. )

” Kalite Anlatılmaz Yaşanır “