Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe

3582

Sap Saman Kıyma Makinesi (4HP)

Motor220 V – 50 Hz – 3 KW
Motor Gücü4 HP
Motor RPM3000 Rpm

3582-1

Sap Saman Kıyma Makinesi (4HP)

Motor 380 V – 50 Hz – 3 KW